Semiotiek

Hoofdstuk 3 van mijn proefschrift is gericht op  Spel en Semiotiek.

Semiotiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van tekensystemen. In het proefschrift wordt de semiotiek opvatting van de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce (1839-1914) uitgewerkt als een betere mogelijkheid om de verbeelding, zoals die plaatsvindt in het kinderspel, te observeren en interpreteren. 

De inhoud is hier te bekijken: Thesis – hoofdstuk 3.